Atila Taşpınar

Kitapları

BASINDAN ALINTILAR


NAZMİ ZİYA

Atila Taşpınar

Türk resminin izlenimci ustası Nazmi Ziya, Atila Taşpınar tarafından hazırlanan bu kitapta tarihsel ve sanatsal açıdan, derinlemesine inceleniyor. Sanatçının hemen hemen tüm yapıtları, 1937 yılından gerçekleştirilen sergiden bu yana ilk kez sanatseverlere sunuluyor. Ülkenin değişik yerlerine dağılmış bulunan söz konusu tablolar, beş yıl süren bir çalışma sonucu bir araya getirilmiş.

Sanatçının biyografisinin de yer aldığı kitapta, ressamın sanatla ilgili kişisel görüşlerine, ilgililerin onun sanatı hakkındaki anlatımlarına değiniliyor. Nazmi Ziya’nın dönemleri ve sanatındaki değişimlerin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı kitap aynı zamanda onun sanatsal kimliği üzerine bir tartışma başlatıyor ve onun bugüne değin göz ardı edilmiş post-empresyonist ve geç-empresyonist yönlerini de öne çıkartıyor


ÜSKÜDARLI RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY
- GÜNLERDEN BİR GÜN

Atila Taşpınar

Atila Taşpınar'ın yayına hazırladığı "Üsküdarlı Ressam Hoca Ali Rıza Bey – Günlerden Bir Gün" kitabı, resim sanatının ülkemizdeki önemli isimlerinden Ali Rıza Bey'in eşsiz yapıtlarını, sanatçının hayatından kesitler ve yapıtların karakteristik özellikleri ile birlikte ele alıyor.

Okuyucunun, sanatın yaratım sürecini algılayabilmesi için titizlikle hazırlanan Hoca Ali Rıza Bey kitabı, öncelikle sanatçının yaşam öyküsünü yalın bir kurgu içinde, onun ağzından okuyucuya sunuyor. Yine aynı amaçla, Ali Rıza Bey'in yaşadığı ortamdan da tarihsel, kültürel, teknik satırbaşları ve önemli ayrıntılar verilerek bahsediliyor.

Sanatçının resimleri ise, tüm renkleri ve derinlikleriyle, tam sayfa olarak sanatseverlere sunuluyor. Eserlerin kimlikleri ve yorumlarıyla ile ilgili bilgiler, resimlerin yan sayfalarında yer alıyor.

Atila Taşpınar'ın titizlikle hazırladığı eserde, Ali Rıza Bey'in portreleri, hayatının farklı dönemlerinde çekilmiş fotoğrafları ve çok sayıda yağlıboya çalışmasının yanı sıra; suluboya resimleri, mektupları, karakalem çalışmaları, imzaları ve çağdaşı olan ressamlarla ilgili bilgiler de bulunuyor.

19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başı arasında geçen süreçte, çok sayıda İstanbul peyzajı betimleyen Hoca Ali Rıza Bey'in eserleri, hem okuyucuları İstanbul'un eski dönemlerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor, hem de sanat tarihimizin en önemli isimlerinden birinin hayatını keşfetme imkanı tanıyor.


SON SERGİ

Atila Taşpınar

"Son Sergi", ülkemizin yirminci yüzyıla armağan ettiği büyük Ressam Nazmi Ziya’nın yaşamını ve sanatını anlatan bir roman. Resim sanatının tanıtımına ve sevilmesine ilaveten Nazmi Ziya’nın toplumumuzca hatta dünya halkları tarafından hak ettiği ilgi ve ölçüde tanınmasına yardımcı olacak bu eserin sayfalarında, hem yetkin bir edebiyat eseri okumanın tadını alacak hem de bir büyük ressamın iç dünyasını tanıma şansı bulacaksınız.

Ömrünün son otuz yılını resme adamış, Türk Resim Sanatı'nda bir duayen olan Atila Taşpınar’ın usta kaleminden bir Nazmi Ziya portresi.